Home

DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA

Dia: 28 de gener de 2016 

L’assemblea té lloc al Centre Cívic a les 20:00

 

ASSISTENTS:

Ramon Miralles (Agrojardineria Mujal), Jordi Molner (Impremta Jordi), Albert Rosselló, Eduard Torres, Ramon i Eli (Hotel Bremon), Manel Migueles (Instal.lacions Garmi), , Josep Tristany (Ingenia), Ramon Vilajosana (Pinallet), Joan Simón (Cal Clari), Jaume Muñoz (Viatges Vila Ducal), Josep Canals (Vins i Caves Piteus), Josep M. Solé (Torre d’en Bofill), Josep Serra (Serra Pasquina), Miquel Company, Josep Badia (Llarg), Domingo Arnaste (Fusteria Cardona),Toni Gener (Cafès Gener), Abel Cots (Construccions Cots Codina), Artur Boix (Alfic), Jesús Ratera (Caberset), Montse Riu (administració).

DSCF0919

El President de l’Associació, Ramon Vilajosana, dóna la benvinguda a tots els assistents i els agraeix l’assistència. Proposa Seguidament dóna pas a la Glòria Domínguez, Directora de adlSolCar, que ens explicarà què ha fet l’Agència durant l’any 2015.

La Glòria explica durant 20 minuts les accions que ha fet l’Agència. També anima els empresaris a fer demandes a l’Agència, a que en facin ús, que els truquin per parlar sobre els temes que els preocupen. l’Agència sense les empreses no té sentit.

En acabar l’explicació es comença l’assemblea general de socis 2015 amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Resum de les actuacions dutes a terme durant el període 2015.
  3. Examen i aprovació dels comptes anuals.
  4. Proposta d’actuacions per al 2016.
  5. Pressupost 2016.
  6. Propostes de les empreses candidates als IV Premis Eloi de Navel.
  7. Torn obert de paraules.

Un cop presentat l’ordre del dia, Artur Boix es disposa a llegir l’acta de l’assemblea 2014, la qual queda aprovada. Després d’haver llegit l’acta s’informa que si algú la vol mirar més detingudament està penjada al web.

En Ramon Vilajosana explica que la Núria Sala ha deixat el càrrec de secretària i ha estat l’Artur Boix qui l’ha rellevat.

A continuació en Ramon Vilajosana exposa les accions fetes durant el 2015 (s’adjunta presentació).

presentacio-assemblea-aec-2015

 

Tot seguit l’Artur comenta el balanç, el compte de resultats i el pressupost per al 2016.

Es comenta que l’associació ja fa dos anys que té pèrdues. La junta porta una proposta perquè el balanç a finals del 2016 pugui ser positiu. Es tracta d’un augment de les quotes de socis de la següent manera:

quota
 Autònoms 60 €
Empreses de 2 a 4 treballadors 80 €
Empreses de 5 a 10 treballadors 120 €
Empreses d’11 a 25 treballadors 160 €
Empreses de +25 treballadors 200 €

També comenta que s’ha trucat a les empreses que s’ha cregut que tenien més de 3 treballadors per poder fer un pressupost provisional i mirar si es cobrien les despeses del 2016. En aquest cas, els ingressos per al 2016 aporten una quantitat aproximada de 9.000 €, que permetrien tenir un balanç equilibrat:

PRESSUPOST 2016 – A.E.C.
Serveis professionals (Alfic) 2.000,00 Quotes socis (x1,3) 9.340,00
Publ. rel. públ. 600,00 Serveis socis (dinars) 1.200,00
Actes institucionals. (Eloi) 3.000,00 Ajuts d’institucions 1.200,00
Quotes assoc. (PIMEC) 400,00
Secretaria i Agència 5.000,00
TOTAL DESPESES 11.000,00 TOTAL INGRESSOS 11.740,00

Amb l’Agència l’associació s’ha dotat d’eines molt potents perquè les empreses estiguin més acompanyades en el seu dia a dia i en el seu desenvolupament. D’una petita estructura s’ha passat a formar part d’un comitè en què ajuntaments i empreses van en la mateixa direcció. L’Agència, a qui l’associació cedeix una part important de les hores de la Montse,  dóna un servei important a l’associació. La Glòria i el Xavi parlen com si fossin empresaris.

Una de les propostes per aquest any és anar fer tasca comercial a empreses que no són sòcies. A tal fi s’ha elaborat un fulletó explicatiu de les tasques de l’associació que servirà per conèixer millor l’Associació així com de suport comercial.

La pujada de les quotes proposades per la Junta a l’assemblea queda aprovada per unanimitat.

Seguidament tots els assistents proposen les 5 empreses que creuen mereixedores del Premi a la Trajectòria dels Premis Eloi de Navel. Es reparteixen butlletes amb el llistat de tots els socis i els assistents en voten 5. Es procedeix a fer el buidatge i s’obté el següent resultat:

TALLERS TORT, S.L. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
FERRETERIA EL BARATO S.L. 1 1 1 1 1 1 6
GESTORIA ÀLFIC 1 1 1 1 1 1 6
ERCROS, SA 1 1 1 1 1 5
EXCAVACIONS COTS CODINA, S.L | Enca 1 1 1 1 1 5
VIDMAR RM 2000 SL | Tecmecal 1 1 1 1 1 5

DSCF0933

L’últim punt del dia és el de precs i preguntes. En Joan Simon demana si les insercions dels treballadors del Mercadona, 15 dels quals són de Cardona, les ha gestionat l’Agència. La resposta és afirmativa. També demana si l’Agència podria parlar amb empreses com Cardona-Plast i Compact Habit per sensibilitzar-los sobre la contractació preferentment a persones de Cardona i Solsona. Se’ls transmetrà.

Ramon Vilajosana  dóna per acabada l’assemblea i fa la reflexió que les empreses són l’essència i la raó de ser de l’associació i convida tots els assistents a animar-se a formar part de la junta l’any que ve, en que toca renovar els càrrecs i per tant hi haurà eleccions.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

 

 

 

El secretari                                          El president

Artur Boix                                             Ramon Vilajosana

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s